Ajankohtaista

Huhtikuu 2011

Tarkista TÄSTÄ miten kaupunginvaltuusto äänesti Itärannan kaavoitusasiassa

Helmikuu 2011

ILOINEN KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS

Iloinen keskustelutilaisuus Teatteri Kyminsuun lämpiö-kahviossa lauantaina 26. helmikuuta klo 11.00 - 13.00
Itärannan asemakaavan kaatumisen merkeissä. Tässä suruttomassa tilaisuudessa ei surra kaatunutta vaan katsotaan eteenpäin kevyen suuhunpantavan
ja juoman merkeissä, musiikkia ja tuuletuksia. Tervetuloa miettimään Vapaan Itärannan tulevaisuutta, vapaa pääsy, kaikki ovat tervetulleita!

Järjestävät Kotkan ympäristöseura ry., Meri-Kymen Luonto ry. ja Pro Äijänniemi.

Lisätietoja:
Kotkan ympäristöseura Pentti Tiusanen p. 0505113085
Pro Äijänniemi Tarja Bohm p. 050 5299359
Meri-Kymen Luonto ry Elina Miettinen, p. 040 7565326

P.S. oheisena linkkinä on A4-kokoinen ilmoitus
[LATAA TÄSTÄ] (pdf), jota voitte lähettää eteenpäin tai tulostaa ja viedä vaikka
lähikaupan ilmoitustaululle tai työpaikalle tiedoksi.

Tervetuloa!


MITÄ TAPAHTUU LUONNOSSA – MITÄ KAAVOITUKSESSA?

Luonto- ja kaavoitusilta keskiviikkona 10.2.2010 sai erittäin runsaasti väkeä liikkeelle Itärannan alueelta sekä muualta Kotkasta.

Kiitokset muille yhteistyökumppaneille ja luennoitsijoille onnistuneesta tapahtumasta.
Olimme kutsuneet paikalle myös Kotkan kaupunginvaltuutetut mutta heitä ei montaa paikalle saapunut.


Pro Äijänniemi asiaa eri medioissa

Kymen sanomat: hallinto-oikeus kumosi Itärannan kaavapäätöksen (18.2.2011)
TV2 suomi express (17.3. 2010)
Kymenlaakson radiossa lähetys Äijänniemen asiasta, taajuudella 96,9 MHz.
Kaupunkilehti Ankkurin verkkouutinen (3.11. 2009)
Ylen alueuutisten verkkouutinen (3.11.2009)
Ylen alueuutisten nettilähetys, asiaa mm. Äijänniemen kaavoituksesta (3.11. 2009)
Kymensanomat verkkolehti (20.10. 2008)

Pro-Äijänniemi Facebookissa.


Pohjoisranta hiekkarannat
Kaavoituksen myötä nämä rantanäkymät tuhoutuvat

PARAS LUONTOTEKO MERIKAUPUNKI KOTKASSA – ÄIJÄNNIEMI?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki palkitsi 25.3.2009 vuosien 2007 ja 2008 parhaan luontoteon. Voittajaksi valittiin Espoon kaupunginvaltuuston päätös suojella 550-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 550 hehtaaria metsää. Onnittelut Espoon kaupunginvaltuustolle! Suojelupäätöksen tekeminen on vaatinut päättäjiltä poikkeuksellista rohkeutta, koska se ei ole muodikkaasti linjassa nykyaikaisen nopeiden voittojen tavoittelun kanssa.

Kotkassa käydään hyvin vaitonaisesti neuvotteluja kaupungin ja metsänomistaja Ahlströmin kesken Äijänniemen metsäalueen kaavoittamisen ja kunnallistekniikan kustannusten jaosta. Neuvotteluista ei anneta mitään tietoa ”ulkopuolisille, joille asia ei kuulu” oli vastaus allekirjoittaneen tämänaamuiseen tiedusteluun asiasta. Sopimusta on jo hierottu toista vuotta ja vielä sitä hierotaan, vaikka alueen rakentaminen sotii kaikkia mahdollisia ekologisia ja luonnonarvoja vastaan. Muistuttaisin päättäjiämme siitä, että kaupunkimme on myös sitoutunut noudattamaan Aalborgin sopimusta, johon sisältyy paitsi viheralueiden laajentaminen ja hoitaminen sekä siten vastuun ottaminen luonnosta ja ympäristömme viihtyisyydestä, niin siihen sisältyy myös avoimuuden periaate päätöksenteossa sekä paikallisten toimijoiden mukaanotto päätöksentekoon.

Hyvät päättäjät Merikaupunki Kotkassa! Meillä on arvokas luonnontilainen metsäalue kaupunkimme itäosassa, Itärannan ja Suulisniemen kylien välissä. Alueen koko on noin 74 hehtaaria – se on paljon pienempi kuin yllämainittu Espoon metsäalue, mutta hyvässä suhteessa Kotkan resursseihin. Tämä Äijänniemen metsäksi kutsumamme alue on erittäin kaunis ja hyvin aktiivisessa virkistyskäytössä. Ainutlaatuiseksi luokiteltu harjualue rantoineen on vertaansa vailla ja meille kaikille hyvin tärkeä luontolataamo. Säilyttäkäämme tämä alue luonnontilaisena, vaalikaamme sitä tuleville sukupolville.

Rakennetut puistot, joista kaupungissamme myös voimme olla ylpeitä, eivät voi mitenkään korvata tätä ainutlaatuista luonnontilaista merenrantapuistoamme. Teillä, hyvät päättäjät, on mahdollisuus turvata tämän alueen säilyminen luonnontilaisena virkistysalueena, josta on iloa meille kaikille. Pidetään tätä aluetta yhteisenä luontoprojektinamme, suojellaan sitä yhdessä, ja näytetään osaltamme esimerkkiä muillekin kunnille. Luonto on korvaamaton, se ei kysy puolueita. Joskus kaavoittamatta jättäminen on paras päätös, mikä voidaan tehdä. Tulevaisuudessa voitte olla päätöksestämme ylpeitä!

Alueen asukkaat ovat mielipiteensä ilmaisseet: Vetoomusadressiimme tämän ainutlaatuisen alueen suojelemiseksi rakentamiselta on kertynyt jo yli 1300 nimeä. Allekirjoittaneiden joukossa on hyvin erilaisia ja kaikkia puoluekantoja edustavia ihmisiä eri puolilta Kotkaa. Kaikkien meidän yhteinen huolenaiheemme on, kuinka säilyttää nämä luonnontilaiset metsät ja rannat koskemattomina lähiympäristössämme. Suomalainen ei voi hyvin ilman lähiyhteyttä luontoon!
Metsäkulmalle rakennetaan parhaillaan mielenterveyskuntoutujien palvelutaloa. Uskon talon tulevien käyttäjienkin saavan suurta iloa ja lohtua läheisestä metsä-alueesta. Alueen luontoarvot ovat olleet monelle ratkaiseva tekijä asuinpaikkaa valittaessa. Uuden rakennusalueen kaavoittaminen käy helposti milloin tahansa. Rakennettu alue ei palaudu alkuperäiseen luonnontilaansa täydellisesti koskaan, joten kerran rakennettu virkistysalue on menetetty pysyvästi. Lähivirkistysalueet ovat tärkeitä, ei tuhota niitä, vaan vaalitaan niitä!

Tutustukaa www.proaijanniemi.net -kotisivuihimme, joille on koottu asiaan liittyvää tietoa kaikille kuntalaisille helposti saavutettavassa muodossa. Riittävä ja monipuolinen tieto auttaa tekemään oikeita ja vastuullisia päätöksiä. On aika tehdä vuoden paras luontoteko Merikaupunki Kotkassa.

- Tarja Bohm / Pro Äijänniemi - kansalaisliike